logouv

Universiteti i Vlorës "Ismail Qemali"
QENDRA KERKIMORE SHKENCORE PER STUDIME MJEDISORE

Kontakt : Zyra Qëndra Kërkimore Shkencore, për studime mjedisore

Shef i Zyrës : Prof.Dr. Bilal SHKURTAJ

e-mail : [email protected]

Sekretare : Florida Kalemaj

e-mail : [email protected]

Adresa : Universiteti i "Vlorës Ismail Qemali"

Korpusi Qëndror, hyrja nga e majta, kati III.

© Copyright 2009 Universiteti i Vlores "Ismail Qemali".
QENDRA KERKIMORE SHKENCORE PER STUDIME MJEDISORE