Tekstet mësimore të pregatitura nga stafi ynë akademik 

Gjatë këtyre viteve të funksionimit të Departamentit të Infermierisë, stafi akademik i saj krahas punës së vazhdueshme për përditësimin e curiculave mësimore dhe njehsimin e tyre me nivelet bashkëkohore, ka punuar vazhdimisht për pregatitjen e cikleve të leksioneve apo teksteve mësimore, të bazuara në referencat bashkëkohore e të përshtatura me përvojën klinike e kërkimore-shkencore të vendit tonë.

Kujdesi infermieror në sëmundjet e brendshme IS.Vangjeli
Kujdesi infermieror në sëmundjet e brendshme II – F.Allushi
Kujdesi infermieror në sëmundjet e brendshme III – M.Derraj, A.Ramaj
Urgjencat infermierore pediatrikeH.Jaze
Pediatria infermierore H.Jaze
AdoleshencaH.Jaze
Rritja dhe zhvillimi - stad pas stadi – A.Saliaj, R.Cercizaj
Psikologji mjekësore – A.Saliaj
Shëndeti publik – Ylli Sarrolli, Jorgo Kosta, Adrian Hoxha, Vitori Hasani, Dhimitraq Stratoberlla 
Traktati i përgjithshem i kujdesit infermieror – E.Murataj, E.Kicaj, R.Cercizaj, R.Petani, A.Gjylbegu, A.Ramaj. 
DietologjiaY.Bilushi
FarmakologjiaM.Zahaj
Metodologji e kërkimit shkencorE.Grabova
KirurgjiaO.Papa, A. Gjylbegu