Lidhjet me shkolla homologe: 
 

Shkolla e Lartë Infermierore – Shefield , Angli
Shkolla e Larte Infermierore – Le Bon Secours, Zvicer
Instituti i Formimit te Kuadrove te Shendetit – Paris, France
Shkolla e Larte Infermierore T.E.I. – Janine, Greqi
Shkolla e Larte Infermierore – Lecce, Itali
Shkolla e Larte Infermierore – Kokkola, Finlande
Shkolla e Larte Infermierore – Hunderfield, Angli
Universiteti Halle Witemberg – Gjermani
Departamenti i Infermierise se Prishtines – Kosove.
Departamenti i Infermierise se Tetoves – Maqedoni.
Sandhills Community College – North Caroline, USA.