Njoftim

Njoftohen të gjithë të interesuarit se ne departamentin e Infermierisë kërkohen për punësim dy pedagogë të cilët duhet të kenë mbaruar Universitetin në degën Infermieri

Një pjesë të mirë të normës mësimore do ta mbulojnë me praktikat profesionale.

Kritere te punësimit:
-Titujt dhe gradat shkencore
-Nota mesatare
-Gjuhët e huaja
-Aktiviteti shkencor
-Përvoja në punë
-Filozofia personale e kandidatit etj.

Të gjithë të interesuarit të paraqesin  dosjen e tyre në Departamentin e Infermierise deri në datën 30.09.2009.