Zëvendës Rektori:
Ervin Ruci
email: [email protected]
Tel:+355 33 22 4952

Kancelar:
Mimoza Xheladini
email: [email protected]

Fakulteti i Shkencave Teknike:
Doc. Eustrat Zhupa
email: [email protected]

Zv.Dekan :Ermal Xhelilaj
email: [email protected]

Fakulteti i Ekonomisë :
Dr. Albert Qarri (Dekan)
email: [email protected]

ZV.Dekan: Evelina Bazini
email: [email protected]

Fakulteti i Shkencave Humane:
Sokol Bana
email: [email protected]
Tel:0692024335

Zv.Dekan: Vilma Bello
email: [email protected]

Fakulteti i Shëndetit Publik:
Prof. As. Hajdar Kicaj
email: [email protected]

Juristi i Universitetit:
Fabiola Pashaj
email: [email protected],

Ina Puraveli
email: [email protected]

Arkiva:
Miranda Pajo
email: [email protected]

Biblioteka:
Albert Habazaj
email: [email protected]

Zyra Akademike:
Odise Caci
email: [email protected]

Adresa:
Zyra e Informacionit
Universiteti i Vlorës
Sheshi Pavarsia, Skelë,
Vlora, Albania