Programet:

  • Master Shkencor ne Inxhinieri Mekanike | Grafiku
  • Inxhinieri Mekanike | Grafiku
  • Inxhinieri Navale | Grafiku

    Diagramat e lendeve:

  • Diagramat e lendeve NAV
  • Diagramat e lendeve MEK

    Planet e sygjeruara: