Pasqyra e lendeve sipas degeve :

KURSI II-te   NAVIGACION SEMESTRI I-re

Te gjithe studentet e vitit te II-te akademik 2009-2010 te deges Navigacion duhet te regjistrohen ne lendet e Semestrit te pare Navigacion sipas preferencave qe kane, duke pasur parasysh lendet bllokuese. Per tu njohur me lendet e Semestrit te pare, per secilin prej profileve, kliko ne linkun ketu me poshte.

Kliko per tu njohur me lendet p

KURSI II-te   NAVIGACION- PESHKIM SEMESTRI I-re

Te gjithe studentet e vitit te II-te akademik 2009-2010 te deges Navigacion duhet te regjistrohen ne lendet e Semestrit te pare Navigacion-Peshkim sipas preferencave qe kane, duke pasur parasysh lendet bllokuese. Per tu njohur me lendet e Semestrit te pare, per secilin prej profileve, kliko ne linkun ketu me poshte.

Kliko per tu njohur me lendet p

KURSI III-te   NAVIGACION SEMESTRI I-re

Te gjithe studentet e vitit te III-te akademik 2009-2010 te deges Navigacion duhet te regjistrohen ne lendet e Semestrit te pare Navigacion, duke pasur parasysh lendet bllokuese. Lendet e Semestrit te pare, per secilin prej profileve, pasqyrohen ne tabelat ne vijim:

Kliko per tu njohur me lendet p

KURSI III-te   NAVIGACION- PESHKIM SEMESTRI I-re

Te gjithe studentet e vitit te III-te akademik 2009-2010 te deges Navigacion duhet te regjistrohen ne lendet e Semestrit te pare Navigacion-Peshkim, duke pasur parasysh lendet bllokuese. Lendet e Semestrit te pare, per secilin prej profileve, pasqyrohen ne tabelat ne vijim:

Kliko per tu njohur me lendet p