PERSHENDETJE
   Qellimi i departamentit te lundrimit eshte te pergatise navigatoret e ardhshem per te marre ne dore drejtimin e anijeve te transportit te mallrave, te pasagjereve dhe te peshkimit duke pare edhe kerkesat ne rritje ne kete sektor si pasoje e zhvillimit dhe ndertimit te korridoreve rrugore qe e lidhin Shqiperine me Europen, te cilet kane portet detare si pika hyrje-dalje te tyre.
Departamenti lundrimit eshte nje nga departamentet me te rendesishem te Universitetit te Vlores pasi ai eshte unikal ne te gjithe rrjetin universitar shqiptar. Sektori punesimit ne mbarimte studimeve eshte i sigurt dhe me nje vleresim financiar mjaft te larte ne krahasim me sektoret e tjere.
Studentet do te gjejne tek departamenti lundrimit nje staf pedagogjik te perkushtuar e me nje pervoje profesionale disa vjecare dhe programe mesimore bashkekohore te nje niveli te larte qe do ti pergatisin ata per tu bere drejtues te denje te anijeve te llojeve e tonazheve te ndryshme e punonjes te afte te administrates detare apo sektoreve te tjere te lidhur me detarine e peshkimin.

Pergjegjes Departamenti
Shkelqim SinanajNjoftime per studentet e Departamentit te Shkencave Nautike

    

1. Kurset ku duhet te regjistroheni ...
2. Terheqje formularit ...

3. Regjistrimet mbyllen ne ..