Te rejat

Applications of Computer Algebra,
June 24-27,2010

Qendra Tutoriale MAT 154

Semestri i Pranveres 2010

Lende te reja,Pranvera 2010

Simpozium Shkencor mbi Sistemin Detar ne Shqiperi,14-15 Maj 2010

Albanian Mathematical Society

Njoftime

Te gjithe studentet duhet te paraqiten me dokument  identifikimi per hyrjen ne provime, te cilat jane pasaporte, kart identiteti ose certifikate.