Te rejat

Applications of Computer Algebra,
June 24-27,2010

Qendra Tutoriale MAT 154

Semestri i Pranveres 2010

Lende te reja,Pranvera 2010

Simpozium Shkencor mbi Sistemin Detar ne Shqiperi,14-15 Maj 2010

Albanian Mathematical Society

Anetaret e Keshillit te Fakultetit:

  Departamenti i Inxhinjeris Mekanike dhe Navale perfaqesohet nga:

 1. Kristofor Lapa
 2. Luljeta Gusha
 3. Vladimir Kasemi
 4. Departamenti I Fizikes perfaqesohet nga:

 5. Jorgo Mandili
 6. Veledin Cako
 7. Silvana Mico
 8. Departamenti I Bio - Kimise perfaqesohet nga:

 9. Petrit Kotorri
 10. Hajdar Kicaj
 11. Muharrem Shehu
 12. Departamenti i Matematikes perfaqesohet nga:

 13. Tanush Shaska
 14. Miftar Ramosaco
 15. Neime Pjero
 16. Departamenti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinjerise Elektrike perfaqesohet nga:

 17. Ervin Ruci
 18. Eustrat Zhupa
 19. Julian Rrushi
 20. Departamenti Navigacionit perfaqesohet nga:

 21. Shkelqim Sinani
 22. Gjergji Toska
 23. Suard Alizoti
 24. Administrata e Fakultetit te Shkencave perfaqesohet nga:

 25. Hatixhe Lika
 26. Studentet jane te perfaqesuar nga:

 27. Adiola Gjoka