Te rejat

Applications of Computer Algebra,
June 24-27,2010

Qendra Tutoriale MAT 154

Semestri i Pranveres 2010

Lende te reja,Pranvera 2010

Simpozium Shkencor mbi Sistemin Detar ne Shqiperi,14-15 Maj 2010

Albanian Mathematical Society

Diplomat qe ofron Fakulteti i Shkencave Teknike ne ciklin e pare dhe te dyte te studimeve per vitin 2008-2009:

Cikli i Parë i Studimeve

Cikli i Dytë i Studimeve