shoqata logo
  • Programi i Vjetor
  • Struktura e shoqates
  • Kontakte
  • Tematikat

 

Shoqata Studentore

Qëllimi:

“SHOQATA E STUDENTEVE NE INTERES TE ZHVILLIMIT TE TURIZMIT”u krijua ne Maj 2009 ne baze te nje inisiative te UV-se per angazhimin e studenteve ne tematika te ndryshme mbi turizmin.
Aktiviteti i saj do te bazohet ne trajtimin e temave te ndryshme ne ndihme te zhvillimit turistik per rajonin e Vlores.
Per cdo vit akademik jane te mirepritur studente te Departamentit te Turizmit te behen pjese e saj.

 

                                              Keshilltare e Shoqates Studentore
                                                            Xhensila Koroveshi