Misioni

Misioni i Departamentit te Turizmit eshte sigurimi i njohurive bashkekohore per te pergatitur profesionist dhe menaxher te afte ne fushen e Turizmit nga i gjithe vendi dhe rajoni. Permes bashkepunimit institucional brenda dhe sidomos jashte Universitetit ne synojme te nxisim punen kerkimore shkencore per te patur efekte jo vetem ne permiresimin e mesimdhenies, por edhe ne zhvillimin e sektorit te turizmit dhe komunitetit.

Vizioni

Objektivat

Ne do te realizojme objektivat nepermjet bashkepunimit me insitutcione te ndryshme duke permiresuar keshtu edhe imazhin e insitucionit tone ne fushat e meposhtme:

 

Adresa:

Zyrat e Departamentit te Turizmit gjenden tek Korpusi Universitar ne Skele.
Godina A,kati i trete, Vlore, Albania