Untitled Document

Klasifikimi i Lendeve te Detyruara dhe me Zgjedhje
Lendet e detyruara Formimi i Pergjithshem
ALB 125 Arti i të shkruarit (8)
HUM 131 Psikologji (8)
HUM 141 Filozofi (8)
HUM 250 Histori e Shqiperise (8)
MAT 154 Kalkulus I (8)

Lendet me Zgjedhje, Zgjidh vetem 2 nga lendet e meposhteme.
ALB 148Gjuhë shqipe I (8)
ALB 149 Gjuhë shqipe II (8)
ENG 151 Gramatikë e gjuhës angleze (8)
ENG 166 Analizë teksti anglishte (8)
FRE 131 Frengjisht I (8)
FRE 132 Frengjisht II (8)
GER 131Gjermanisht I (8)
GER 132 Gjermanisht II (8)
HUM 155 Seksualiteti njerezor (8)
HUM 180 Woman studies I (8)
HUM 181 Woman studies II (8)
ITA 131 Italisht I (8)
ITA 132 Italisht II (8)


Formimi Baze dhe Special, Lendet e Detyruara
DRE 130 E drejte civile I (8)
DRE 131 E drejte civile II (8)
DRE 210 E drejte penale I (8)
DRE 211 E drejte Penale II (8)
DRE 140 E Drejte Kushtetuese I (8)
DRE 141 E Drejte Kushtetuese II (8)
DRE 245 E Drejte Administrative (8)
DRE 375 Te Drejtat e Njeriut (8)
DRE 405 E Drejte Nderkombetare Publike I (8)
DRE 406 E drejte Nderkombetare Publike II (8)
DRE 425 E drejte Europiane (8)
Lendet me Zgjedhje
DRE 110 E drejte Romake (8)
DRE 120 Histori e Institucioneve dhe e Shtetit (8)
DRE 150 E Drejte Publike (8)

DRE 220 E drejte Familjare (8)
DRE 310 Procedure Penale (8)
DRE 320 Procedure Civile (8)
DRE 229 E drejte Publike e Krahasuar (8)
DRE 230 E drejta e Punes (8)
DRE 236 E Drejte Bankare (8)
DRE 282 E Drejte Mjedisi (8)
DRE 345 E Drejte Financiare (8)
DRE 355 E Drejte Tregetare (8)
DRE 381 E Drejte Penale Nderkombetare (8)
DRE 398 Diplome (8)
DRE 435 E Drejte Nderkombetare Publike I (8)