PUNA KERKIMORE SHKENCORE

DEPARTAMENTI I ADMINISTRIM BIZNESIT

__________________________________________________________________________________________

Ne kete faqe ju mund te informoheni per botimet, konferencat dhe simpoziumet e zhvilluara

nga stafi i Departamentit te Administrim Biznesit

_________________________________________________________________________

MBA Amali CIPI (Shef Departamenti)

Konferenca

 • "Economic & Social Challenges and Problems,2008" zhvilluar ne Tirane nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit te Tiranes, ne bashkepunim me ASET. International Conference "Economic & Social Challenges and Problems,2008; "Problems of Direct Foreigner Investment and Politic Risk in Albania" ISBN: 978-99943-45-94-6

 

Prof.As. Dr. Albert Qarri (Dekan)

Konferenca

 May 12-15,  2009     

           
 May 12-15,  2009     

  

Dhjetor 11-13,  2008      

       
    
Maj 27-30,  2008      

1st International Conference – Finance2009 – Financial Challenges and Economic Perspectives Conference:  “The Challenges  of  the public internal financial control system in Albania” University of Vlora.
 Vlore, Albania

1st International Conference – Finance2009 – Financial Challenges and Economic Perspectives Conference:  “Sicurity policies of information systems in audit” University of Vlora.
 Vlore, Albania

International Conference  Economic & Social Challenges and Problems, “ The impact of micro-credit financing in small bussines. The analysis of agriculture’s charg”. Tirane

Conference and Exhibition on Albanin Natyral
Resources “Improvement of tourism statistics in Albania. Tirane

Maj 15-17,2008        

International Conference on Applied Economics  2008   “The Challenges of  brain drain in  South East Europe: Albanin case”
Kastoria, Grecce 

 

Publikime

 

 

Dr. Ilirjan LIPI

Konferenca

 • 1-3 Shtator 2008, Tirane, Takimi III Kombetar Alb-Shkenca, Seksioni i Teknollogjise se Informacionit, Softwaret, ndikimi i tyre ne hartimin e planeve te biznesit dhe ne zhvillimin ekonomik (Software, Their impact on drawing up the business plans of economy development.) , ISBN 978- 99943-47-803 ,(Autor i pare)
 • 1-3 Shtator 2008,Tirane, Takimi III Kombetar Alb-Shkenca, Seksioni i Ekonomise, Turizmi ne Shqiperi, zhvillimet e deritanishme dhe prespektivat per te ardhmen-Rasti Qarku Vlore , ISBN 978- 99943-47-803 , (Autor i pare)
 • Konferenca e Shtatë Ndërkombëtare, Biznesi dhe Punësimi,"Ndikimi i proceseve integruese Evropiane në zhvillimin biznesit dhe rritjen e punësimit në Kosovë dhe në vendet tjera në tranzicion", 9-10 Tetor, 2008, Kosove ,"Software-t në Shqipëri e Kosovë dhe ndikimi i tyre në zhvillimin e biznesit", (Autor i pare)
 • 12 Dhjetor 2008 Tirane, CONFERENCE 2008, FEUT, Economic & Social Challenges and Problems, Incentive Systems of Human Capital-Labor Market Challenge, (Autor i pare)

Publikime

Artikuj

 • Planet Marketing dhe ndikimi i tyre mbi bizneset, artikull tek Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, (proces botimi, Ekonomia dhe Tranzicioni,QSHKE,Tirane, autore i pare)
 • Manaxhimi i te padukshmes duke manaxhuar te dukshmen,(proces botimi,Ekonomia dhe Tranzicioni,QSHKE,Tirane, autor i pare)
 • Si te hartojme nje plan marketingu, Revista Monitor, 23 Janar 2008, Nr 3 (310),Tirane
 • Stresi dhe efektet e tij mbi individin, Revista Monitor, 9 Mars 2008,Tirane
 • Mosmanaxhimi i kohes suaj-semundje e koheve moderne dhe vrases i ambicjeve tuaja (autor i pare), 24 Shtator 2008, Revista Monitor , Nr 38(345)
 • Rrjetet social dhe marketingu politik ne Shqiperi, Revista Ekonomike Monitor, Nr 20 (379), 25 Maj 2009, (autor i pare)

Libra

 • Menaxhimi i Burimeve Njerezore-Raste studimi Ushtrime, Tetor 2009, ISBN 978-99956-765-8-2
 • Biznes Nderkombetar-Ushtrime, Tetor 2009, ISBN 978-99956-765-7-5

 

 

Ma Matilda Levani

Konferenca

 • Shtator 2008 , Tirane, Shqiperi.Tema e referuar : “Fenomeni i Korrupsionit:Dimensionet dhe Strategjite per reduktimin e tij”. Libri i Permbledhjeve me ISBN-978-99943-47-80-3 eshte nje produkt i Konferences. 
 • Gusht 2008 , Turqi organizuar nga Dokuz Eylul University “International Conference on Social Science”.Tema e referuar :“Ekonomia Informale dhe Evazioni Tatimor ne Shqiperi”
 • Tetor 2008, Kosove“Seventh International Conference –Business and Employment” organizuar nga Instituti i Financave te Kosoves, IFK. Tema “Rendesia dhe Performanca e Proceseve Decentralizuese ne Shqiperi” eshte publikuar sipas rregullave te konferences ne Buletinin me ISBN 978-9951-8698-6-7.
 • Dhjetor 2008,“Economic & Social Challenges and Problems,2008”  zhvilluar ne Tirane nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit te Tiranes, ne bashkepunim me ASET.Artikulli: “Decentralizimi dhe Qeverisja Lokale:Avantazhet dhe Disavantazhet e procesit-Rasti i Shqiperise.”  Eshte publikuar sipas rregullave te konferences ne Volumin e Pare me   ISBN- 978-99943-45-94-6. 
 • Jam pranuar per te referuar ne Konferencen nderkombetare te organizuar nga Universiteti I Tiranes-Fakulteti Ekonomik, me bashkepunim me ASCEU, artikullin me teme :” The EU integration of Albania and the improvement of Social Cohesion in the country as an result of the process”

Botime

 1. Raporti aktual decentralizim/centralizim midis pushtetit lokal dhe atij qendror”
 2. “Eficenca e institucioneve fiskale ne Shqiperi

 

Ma Klaudja Xhafa

Konferenca

 • Bashkeautore e Ciklit te Leksioneve te lendes “MAKROEKONOMIA”
 • 4th. International Strategicmanagement Conference: Exploring for International Competition and Cooperation Strategies to Foster Regional Development”, Qershor 19-21, 2008, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, ISBN 978-975-01397-0-3,  artikulli me teme: ``Transition And Cultural Changes In Albanian Banking Sector( Case Of Vlora Region )`` ne bashkeautoresi, fq. 835, ne Proceedings.
 • Konferenca e Shtatë Ndërkombëtare Biznesi dhe Punësimi me tematikë “Ndikimi i proceseve integruese Evropiane në zhvillimin e  biznesit dhe rritjen e punësimit në Kosovë dhe në vendet tjera në tranzicion”,  09 - 10 Tetor (e enjte dhe e premte)2008 në Prishtinë, Kosove, ISBN 978-9951-8698-6-7, artikulli me teme: “Roli i Bashkësisë Evropiane në zhvillimin e NVM” me autore Ma. Klaudja Guga, fq. 448.
 • 1st International Conference on Economic and Management Perspectives ICEMP’2008, Tetor 17-19, 2008, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, TURKEY, artikulli me teme: ``The Advantages Of  Trade Liberalization And Of Competition Increasing``,  autore e pare Klaudja Guga.
 • 1st International Conference on Economic and Management Perspectives ICEMP’2008, Tetor 17-19, 2008, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, TURKEY, artikulli me teme: ``Woman Role And Gender Equity In Albania``, me bashkeautoresi.
 • FEUT International Conference: Economic & Social Challenges and Problems, 2008,Tirana, Dhjetor 11 – 13, 2008. ISBN 978-99943-45-95-3, Artikulli me teme: ``Problems of Management and Financing of Small and Medium Enterprises``, autore e pare Klaudja Guga, fq. 231.
 • International Finance Conference: “Financial Challenges and Economic Prespectives”, 12 -15 Maj, 2009, Universiteti i Vlores, Artikulli me Teme: “Internal Audit in Public Sector”, ne bashkeautoresi.

Botime

 • Buletini Shkencor Nr. 11 i Universitetit te Vlores “Ismail Qemali”. Artikulli me teme: “Kredia Bankare ndaj Bizneseve dhe Roli i saj në Zhvillimin Ekonomik të Qytetit të Vlorës” , me autore Klaudia GUGA, Etleva LESKAJ, fq. 85 - 96.
 • Buletini Shkencor Nr. 10 i Universitetit te Vlores “Ismail Qemali”. Artikulli me teme: “Sfidat dhe problemet e fuqizimit te rolit te femres ne Drejtim ne Rajonin e Vlores” , me autore Etleva LESKAJ, Klaudia GUGA, fq. 102 - 110.

 

Ma.Oltiana Muharremi

The financial system development and the financial stability in Balkan countries, Masaryk University ,Faculty of economics and administration,Lipová 41a, Brno,Czech Republic

 

 

MBA Enida Pulaj

 

 

Ma. Terida Mehilli

 

 

Ermira Cakrani

 

 

DND.Doriana Feimi