• Te gjithe studentet e Gjuhe - Letersise, te interesuar per t'u bere pjese e projektit te Qendres Editoriale te paraqiten prane Departamentit te Gjuhes Shqipe dhe Letersise per te shenuar emrin. Te interesuarit duhet te kene edhe nje transkript me vete.
  • Te gjithe studentet e Gjuhe - Letersise me note mbi 8 ne ALB 125 te paraqiten prane Departamentit te Gjuhes Shqipe dhe Letersise.  Po keshtu, studentet e perfshire ne Qendren Tutoriale per ALB 125 vitin e shkuar, te marrin takim me Keshilltaren Akademike ne Departament.

Seminare ne Departament

Komisione Administrative

Rregullore e Departamentit te Gjuhe - Letersise

 

Nentor, 2010.

Departamenti i Gjuhe - Letersise ne Universitetin e Vlores organizon Konferencen Shkencore: "Globalja dhe Kombetarja ne Letersine e Sotme Shqipe".

Per me shume shih: https://sites.google.com/a/govlora.com/prove/