1.Programet Akdemike:

  • PhD ne Fizike | Grafiku
  • Master Shkencor ne Fizike | Grafiku
  • MP i Mesuesise ne Matematike-Fizike | Grafiku
  • Matematike-Fizike | Grafiku
  • Fizike | Grafiku

  • 2.Diagramat e Lendeve FIZ