Kerkimi Shkencor

Aktiviteti i kerkimit shkencor ne Departamentin e Fizikes eshte i drejtuar ne keto fusha

1. Fizika e pergjithshme, Didaktika , Historia e Fizikes

 Grupi shkencor

2. Fizika e aplikuar

Grupi shkencor