Prane departamentit tone ju do te gjeni asistence ne marrjen e vendimit rreth kurseve qe do te ndiqni .

Kur ju do te hyni ne fazen e diplomimit , ju do te keni nje udheheqes shkencor nga stafi i Departamentit i  cili do t’ju ofroje ndihme gjata gjithe kohes se diplomimit tuaj .