Këshillit akademik i studentëve të Departamentit të Shkencave të Edukimit dhe  Metodologjisë  së Mësimdhënies:

Anëtarët e Këshillit Akademik i studentëve

 1. Gladiola Tafa, Parashkollor, viti II
 2. Eldisa Veliu, Parashkollor, viti II
 3. Elona Petani, Parashkollor, viti II
 4. Hatixhe Kapllani, Parashkollor, viti II
 5. Arjana Brahimi, Parashkollor, viti II
 6. Ela Mataj, Cikël i ulët, viti II
 7. Deljana Çelaj, Cikël i ulët, viti I
 8. Aurora Kalemi, Cikël i ulët, viti II
 9. Burbuqe Selamaj, Cikël i ulët, viti II
 10. Shqiponja Ahmetaj, Cikël i ulët, viti II
 11. Lorena Zerra, Pedagogji e specializuar, viti II
 12. Katerina Bushi, Pedagogji e specializuar, viti II
 13. Letrina Ferrunaj, Pedagogji e specializuar, viti II

Nën drejtimin e pedagogëve:

Pistat për punën e Këshillit Akademik të studentëve:

Punime te studenteve