Zyra e Studenteve

Universiteti i Vlores

         
   
Mirsevini në Zyrën e Studentëve!

Zyra e studentëve është një zyrë e re e krijuar në vitin 2008 në Universitetin e Vlorës.

Misioni i Zyrës së Studentëve është të lehtësojë kushtet e të mësuarit të studentëve nëpërmjet  shërbimeve që ofrohen  ,që ata të shfaqin dhe  zhvillojnë gjithë potencialin e tyre, duke  zbuluar  identitetet  komplekse.

Ne synojmë të promovojmë zhvillimin e vlerave personale, integritetin dhe vetbesimin, respektin për ndryshimin,  mendimin kritik dhe diskutimet etike, objektiva efektive lidershipi dhe përgjegjshmëri, angazhim, shërbim dhe bashkëpunim për një fillim të mirë.

Në ambjentet tona ne sfidojmë vetveten, studentët, kolegët për të arritur ekuilibrin, ndërgjegjen sociale, përparimin personal dhe suksesin akademik.

Për ne, të jetosh në Universitet do të thotë të ofrohen shërbimet e nevojshme për studentët në mënyrë që të jetohet jeta studentore, duke kërkuar nga  studentët të bëhen njerëz të mëdhenj, të ndërtojnë por edhe të gabojnë, të shprehen kurdohere në interes të të gjithëve, duke u bërë kështu protagonistë dhe jo vetëm pjesëmarrës në periudhën e qëndrimit  të tyre në Universitetin e Vlorës dhe më pas në jetë.

 

Sherbimet tona:
Studentet   Dita e Hapur   Opinioni juaj
Sherbimet per studentet Psikologji Fletepalosje e Zyres se Studentit
Keshillim karriere Aktivitete Organizmat Drejtuese Studentore
 
Lidhje te tjera:
Zyra e Rregjistrimit
Zyra e Finances
Zyra IT
Orari
Statuti i UV
Rregullorja e UV
 
 
   


Email: [email protected]

  Copyrights © University of Vlora 2010. All Rights Reserved. UV Home   |   Home   |   Sherbime | Kontaktoni